Simpelhuisstraat 12
4331 PH MIDDELBURG
Tel. 06-13193999 en 0118-227111
www.stadskloostersimpelhuys.nl

stadskloostersimpelhuys@gmail.com

Bank: NL36TRIO0338594574

Kamer van Koophandelnummer: 68076010

RSIN-nummer 857291634

Beleidsvisie bestuur Stichting Stadsklooster 2021/2022:

Ons beleid verhoud zich met de formele doelstellingen van de stichting, die als volgt luiden:
Doelstelling: Het creëren en in stand houden van een plek van stilte, inspiratie, spiritualiteit, gastvrijheid en aandacht voor mensen onderweg in verbondenheid met de stad Middelburg.
Dit beleid wordt uitvoering gegeven door het ondernemne van een aantal aciviteiten, die als volgt zijn gedefinieerd:
De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. activiteiten die verbonden zijn met ons doel, breder bekend te maken, o.a. door het maken van foldermateriaal en het onderhouden van een website. b. de kloostertraditie op eigentijdse wijze vorm te geven c. het bieden van activiteiten en/of voorzieningen, zoals een inloophuis, meditatieavonden, pelgrimstochten, een wekelijks avondgebed en seminars om het monastieke gedachtengoed breder bekend te maken.

Vanaf oktober 2021 zullen de volgende activiteiten concreet worden ontwikkeld en uitgevoerd:
a) Wekelijkse Vespervieringen in de kapel;
b) Inloop Huyskamer – op donderdag t/m zondag dagelijks;
c) Organisatie Simpeltochten;
d) Organisatie Kloosterdagen;
e) Meditatiecursussen en – bijeenkomsten;
f) Pelgrimstochten;
g) Mystieke lezingen;
h) Leesgroepen.

De pioniers werven vrijwilligers om deze activiteiten te kunnen uitvoeren. De eerst volgende twee jaar zullen de pioniers geen salaris of andere vorm van beloning ontvangen, behoudens een onkostenvergoeding en een beperkte vrijwlligersvergoeding, die in ieder geval de norm van de fisclae vrijstelling niet te boven gaat.

Pioniers en bestuur werven Vrienden van het Simpelhuys, die het gedachtengoed van de stichting ondersteunen en uitdragen. Daarnaast worden donateurs geworven teneinde strcutureel over voldoende middelen te kunnenbeschikken om de activiteiten van de stichting ook duurzaam te kunnen blijven uitoefenen.