College van B & W op de koffie bij SKS

tekst Margreeth Ernens; foto’s Jan Zwemer, Marian Bloks en Margreeth Ernens

Het bezoek bekijkt de kapel. Geheel links burgemeester Bergmann, geheel rechts kwartiermaker Kees Kort.

Een delegatie van het gemeentebestuur van Middelburg bracht vrijdagochtend 12 mei 2023 een werkbezoek aan het Stadsklooster Simpelhuys (SKS) om nader kennis te maken en een brede indruk te krijgen wat daar zoal gebeurt. Het SKS vroeg de delegatie om structurele steun voor de specifieke rollen die zij in de Middelburgse maatschappij wil spelen: er zijn voor de kwetsbare naasten en een zingevingsfunctie vervullen.

De delegatie bestond uit het (bijna) voltallige college van burgemeester en wethouders en enkele beleidsambtenaren. Zij werden ontvangen door onder anderen de bestuursleden Leo Adriaanse en Gerlof van Hoek, enkele vrijwilligers en de kwartiermakers Jan Zwemer, Marian Bloks en Kees Kort. Jan Zwemer ging in zijn welkomstwoord kort in op de kernfuncties van het Stadsklooster: de kapel als stiltecentrum en de huyskamers voor de inloop. Bij de monastieke poot van SKS gaat het vooral om zingeving, de maatschappelijke poot richt zich op de groep die een (tijdelijke) kwetsbaarheid heeft. Deze laatste poot is volop in ontwikkeling.

Miniconcert UCR-studenten

Solena (links) en Iva gaven tijdens de rondleiding een miniconcert.

Tijdens de rondleiding door het historische complex werd verteld welke activiteiten er waar plaatsvinden en welke ruimtes het Stadsklooster graag verhuurd ziet. In de kapel werd uiteengezet, dat studenten van het University College Roosevelt er iedere dinsdag een meditatieve lunch houden. Die binding met het UCR kwam nog meer naar voren door het miniconcert van enkele UCR-studenten: Solena zong enkele liederen in het Frans, terwijl ze zichzelf op piano begeleidde en Iva zong een ontroerend lied in haar moedertaal Bulgaars over haar vraag aan een wolk hoe het thuis is.

Kwartiermaker Jan Zwemer (rechts) geeft uitleg over de verschillende ruimtes.

Kees Kort (sociaal-maatschappelijk kwartiermeester) zette uiteen dat SKS graag aansluit bij de welzijnspoot van de gemeente. Op die manier kan de inloopfunctie worden vormgegeven, waarbij wie je bent en wat je hebt belangrijk voor SKS zijn. Daarbij kan SKS tevens fungeren als host van wijknetwerken. Jan Zwemer benadrukte dat SKS wil aansluiten bij de gemeentelijke ambities: ,,We willen partners zijn die met elkaar optrekken.’’

Boy Gerits (Welzijn Middelburg) haakte daarop in met de opmerking dat er wordt ingezoomd op preventie. Hij vindt SKS laagdrempelig en geschikt voor doorverwijzing door huisartsen en Welzijn. ,,Dat geldt ook voor jongeren. SKS is dan een goede start.’’

Middelburgroos

Trap op, trap af, het hele complex Stadsklooster Simpelhuys werd bekeken.

Burgemeester Harald Bergmann zegde toe dat het college de vragen van SKS meeneemt in het interne beraad. ,,Het is duidelijk wat jullie beloven en willen voor de maatschappij.’’ Hij benadrukte dat ‘horen-luisteren’ heel belangrijk is en overhandigde bestuurslid Adriaanse een Middelburgroos. ,,Ik weet niet hoe het verder loopt, maar voor jullie hebben we de roos, die speciaal is gekweekt voor 800 jaar Middelburg. De roos drukt de verbondenheid met de gemeente uit.’’

Foto boven: Burgemeester Harald Bergmann overhandigde de Middelburgroos aan bestuurslid Leo Adriaanse, als teken van verbondenheid.