Het project ‘Goed in je vel’

Het project ‘Goed in je vel’ ontwikkelt activiteiten en biedt die gericht aan aan mensen die ‘beter in hun vel’ willen zitten. Dit gebeurt in samenwerking met netwerkpartners. Er is aansluiting bij de bestaande programma’s ‘welzijn op recept’ binnen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Ook is er aansluiting bij het concept ‘positieve gezondheid’.

foto Wikimedia