Het Stadsklooster Middelburg maakt een doorstart!

januari 2023

Ook tijdens de doorstart bent u welkom in de Kapel of de Huyskamer.

Na een jarenlange aanloop opende het Stadsklooster in mei 2022 als plek voor rust, stilte en bezinning in de Kapel, én van gastvrijheid voor een luisterend oor of een goed gesprek met één van de vrijwilligers in de Huyskamer.

Daarnaast waren er bijvoorbeeld de maandagochtend-meditatie, de stiltewandelingen en de wekelijkse Vespers op zondagavond. Pioniers, bestuur en vrijwilligers hadden bovendien nog veel meer monastieke, sociale en culturele activiteiten op de wensenlijst staan.

Nieuwe organisatie

In het najaar echter viel een belangrijke financiële pijler weg onder het Stadsklooster Simpelhuys en het voortbestaan hing aan een zijden draadje.

Het collectief van vrijwilligers bundelde de krachten en heeft de basis gelegd voor een nieuwe organisatie met een sluitende begroting.

Een doorstartgroep werkt nu een nieuw programma uit waarin naast de monastieke activiteiten ook ruimte is voor activiteiten die voorzien in een sociaal-maatschappelijke behoefte, zoals mantelzorgtraining, inloopcentrum, maaltijden op hoogtijdagen en ‘eenzame uitvaarten’. Daarbij wordt samengewerkt met partners als de gemeente Middelburg, de UCR en Manteling.

Sociale innovatie

Het komend jaar organiseert het Stadsklooster ook thema-avonden en bijvoorbeeld leesgroepen rond maatschappelijke vraagstukken en sociale innovatie. Ook krijgt het Zeeuws Gesprek een podium: een initiatief tot dialoog tussen experts, bestuurders en betrokken burgers over Zeeuwse maatschappelijk hete hangijzers.

Overigens blijft het Stadsklooster gewoon open tijdens de doorstart!

  • U bent welkom op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen voor een moment van stilte in de Kapel of voor een kopje thee of koffie (bijdrage 1 euro) en een praatje met één van de vrijwilligers in de Huyskamer.
  • Elke maandagochtend van 08.30 – 09.00 uur bent u welkom bij de stilte-meditatie in de Kapel
  • Elke tweede zondagavond van de maand bent u om 19.00 uur welkom bij de Vespers in de Kapel (in de naaste toekomst weer wekelijks)

=> Voor meer informatie mail naar stadskloostersimipelhuys@gmail.com

  • De Kapel is ook beschikbaar voor een trouwerij, uitvaart en/of andere bijeenkomsten. Voor meer informatie over verhuur: stadskloostersimpelhuys@gmail.com of 0118-227111

Ook de website maakt een doorstart!

Binnen enkele maanden vindt u hier alle informatie over het Stadsklooster Simpelhuys en de monastieke- en maatschappelijk-sociale activiteiten.