Lectio Divina in de 40 dagentijd

 

 

De Lectio Divina begint hier:

 

Ontsteek een kaars en je kunt daarbij uitspreken: “Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met Uw licht”.

 


Gebed
God, wij zoeken U
in het hier en nu.
U bent niet van lang geleden.
Als U God bent, bent U heden.
God, zeg wie U bent.
Maak U Zelf bekend.

 

1. LECTIO


Lees nu twee keer het hieronder staande Schriftgedeelte uit Jesaja 52. Laat uit dit Schriftgedeelte één woord of één zinswending naar boven komen waardoor je je op dit moment in het bijzonder aangesproken voelt. Neem nadat je het Schriftgedeelte tweemaal heb doorgelezen een tijd van stilte (zo’n drie minuten). Daarna nodig ik je uit om het woord of de zinswending waardoor je speciaal werd aangesproken hieronder in de commentaarregel te plaatsen.

 

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

 

Stilte (ong. 3 minuten)

 

Ik nodig je uit om het woord of de zinswending waardoor je speciaal werd aangesproken hieronder in de commentaarregel te plaatsen.

 

Add a comment

2. MEDITATIO


Lees nu nogmaals het Schriftgedeelte door. Ik wil je vragen om daarna te mediteren over het woord of de zinswending waardoor je je speciaal aangesproken voelde. Na de stilte kun je bij de commentaarregel, als je dat wil, in een of twee zinnen delen wat er uit je meditatie is gekomen. Je kunt vragen als deze overwegen: ‘Wat zegt de Geest tegen mij? Hoe is dat van toepassing in mijn leven?'

 

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

 

Stilte (ong. 3 minuten)

 

Deel nu, als je dat wil, in de commentaarregel in één of twee zinnen delen wat er uit je meditatie is gekomen

 

Add a comment

3. ORATIO

Lees nu opnieuw het Schriftgedeelte door. Na deze lezing kun je tijd nemen voor een gebed dat opkomt uit je meditatie over het ontvangen woord of de ontvangen zinswending.

 

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

 

STILTE, ongeveer 3 minuten

 

Ik wil je vragen om, als je dat wilt, biddend onder woorden te brengen of wat je gebed zou zijn, wat je als antwoord op het woord of de zinswending tegen God wil zeggen en dat kun je hieronder in de commentaarregel plaatsen.

 

Add a comment

4. CONTEMPLATIO

 

Lees het Schriftgedeelte nu voor de laatste keer door. Daarna is er een tijd van stilte die als doel heeft om het gehoorde nog dieper tot je door te laten dringen en om je erop voor te bereiden het gehoorde met je mee te nemen in het dagelijkse leven.

 

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

 

Stilte (ongeveer 10 minuten)

 

Einde van de Lectio Divina

 

In de commentaarregel kun je nog melden wat je van deze Lectio Divina gevonden hebt.

Add a comment
Facebook Image