Het Simpelhuis en de Engelse Kerk (‘kapel van het stadsklooster’) zijn gebouwen met een enorme potentie. Midden in de stad Middelburg gelegen, goed bereikbaar, en een beslotenheid en omvang die garant staan voor een aantrekkelijk stiltecentrum, een basisvorm van opvang, en een retraitecentrum. 

De Engelse Kerk kan,  naast haar functie van stiltecentrum, gebruikt worden voor allerlei vormen van vieringen en activiteiten; Vespers, Thomasvieringen, huwelijksdiensten, Taizé-vieringen, bibliodrama, filmhuis, enz. enz. 

 

Het Simpelhuis heeft de potentie voor allerlei andere activiteiten zoals een huiskamerproject, maaltijden (low budget), een rouwgroep, seminars, enz., enz.

De Engelse Kerk en het Simpelhuis zijn overblijfsels van het Cellebroedersklooster wat hier ooit gevestigd 

Tussen 1471 en 1484 vestigden de Cellebroeders zich in Middelburg. Achter het stadhuis bouwden ze een klooster en een kapel. Hun voornaamste taak was het ter aarde bestellen van de doden. Van 1592-1629 was de kapel van het klooster ingericht als tapijtwerkplaats. In 1629 werd de kapel als kerk van de Engelse Gemeente in gebruik genomen, waaraan het ook de naam te danken heeft. Na 1921 is de Engelse Gemeente opgeheven en werd de kerk resp. door de Ned.Geref.Kerk en de Waalse Kerk gebruikt. 

Een deel van het klooster kreeg in 1611 de bestemming ‘simpelhuis’ (krankzinnigengesticht). In 1816 werd het een soepkokerij. De laatste jaren was het kerkbureau van de Protestantse Gemeente Middelburg er gevestigd.