Bankrekeningnummer van de Stichting: NL36 TRIO 0338 5945 74, ten name van Stichting Stadsklooster Simpelhuys.