Doelstelling

  1. de huiskamer als plaats van ontmoeting met zicht op de wijk rondom het klooster. Omzien naar elkaar, maar vooral naar hen die niet kerkelijk gesocialiseerd zijn, of de binding met de kerk zijn kwijtgeraakt. Van waaruit de diaconale taak gestalte krijgt.
  2. de kapel als plaats van stilte en bezinning, waar stilte beleefd wordt en vieringen gehouden worden.
  3. het gehele klooster (huis en kapel) als plaats van gemeenschap, waar mensen groeien in contact met God en elkaar. Waar mensen gevoed worden in leerhuizen, filmhuis, bezinningsdagen, retraites en meditatie. Maar ook een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten als wandelingen, pelgrimstochten, excursies, inzet in de wijk enz. 

We willen een plek realiseren voor zinzoekers en zingevers, voor twijfelaars en zekerweters, voor rustigen en onrustigen, waar het geloof niet opgedrongen maar geleefd wordt, waar  liefde de voertaal is, waar aandacht en respect de grondhouding zijn, waar ieder tot zijn recht mag komen.

 

Een plek waar mensen kunnen loslaten; loslaten van illusies, angsten en onzekerheden en waar de deur geopend wordt naar liefde en compassie.

 

 

Het Stadsklooster Simpelhuys staat open voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en verlangen te groeien in levensverdieping. Het staat open voor jongeren en ouderen, alleengaanden en groepen van klein tot groot.

 

 

 

Mensen aan de rand van de kerk

 

Mensen voor de rand van de kerk

 

Mensen aan de rand van de samenleving

 

Mensen die buiten de samenleving vallen

 

Mensen die veroordeeld worden of zichzelf veroordelen

 

Mensen die nergens meer bij horen

 

Hoeren en tollenaars

 

Eenzamen, outcasts, verschoppelingen