Gebruiksplan gebouwen


vastgesteld ivm beperkende maatregelen inzake het tegengaan van Corona-besmetting

Dit gebruiksplan geldt voor beide gebouwen: het Simpelhuys en de kapel (Engelse kerk).
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
Mutaties in dit gebruiksplan worden met mandaat van bestuur aangebracht door Henk Goudzwaard (coördinator)

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals van deze richtlijnen.

Vastgesteld, Middelburg, 13 juni 2020
namens bestuur Stichting Stadsklooster Simpelhuys

Bep Huybregtse, voorzitter


1.doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als stichting willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

1.2 functies van dit gebruiksplan
• we beschrijven hierin de procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
• de mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van activiteiten zullen we op basis hiervan instrueren;
• dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons gebouw aanwezig.

1.3 fasering
● vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen activiteiten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;
● vanaf 1 juli kunnen we de activiteiten opschalen schalen naar meerdere personen – zie 2.2.

1.4 algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
● de bijeenkomsten zo inrichten dat we voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.


2 gebruik van het gebouwen
2.1 gebruikers / meerdere ruimtes
Welke activiteiten in welke ruimte plaats vindt is te vinden op de website van het Stadsklooster.
Per activiteit is reservering tevoren in principe noodzakelijk. De wijze waarop deze reservering plaats vindt wordt op de site aangegeven. Voor de vespers is geen reservering noodzakelijk, maar zal een dorpelwachter bij de entree waken over het maximaal toegestane aantal bezoekers en vragen naar de gezondheid van deze bezoekers.

2.2. capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Huiskamer Simpelhuys: maximaal 9 personen

Keuken Simpelhuys: maximaal 4 personen

Zaal 2de verdieping : maximaal 20 personen
(zolder)

Kapel (Engelse kerk): maximaal 24 personen (op aangegeven plaatsen)

3 concrete uitwerking

binnenkomst in ruimtes
● de deuren zijn zoveel mogelijk geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
● de desinfecterend middelen staan bij de ingangen van de zalen en in de toiletten
● er is geen garderobe in de kapel
● per activiteit is er een verantwoordelijke die mensen hun plek wijst
verlaten van de ruimtes
● een verantwoordelijke geeft aan hoe mensen de ruimtes dienen te verlaten en opstopping wordt vermeden;
● iedereen wordt dan nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
toiletgebruik
● zowel vooraf als na het gebruik maken van het toilet worden niet alleen de handen gewassen maar ook de toiletbril schoongemaakt met desinfectans die in deze ruimte aanwezig is

reinigen en ventileren
● na iedere activiteit wordt de ruimte minimaal een half uur geventileerd
● gebruiksartikelen worden na iedere activiteit gereinigd

van belang bij communicatie
● Tussen ieder dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
● Volg de aangewezen looproutes.
● Samenzang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
● Volg de aanwijzingen op van de coördinator.
● Het bezoek aan het toilet in de kapel en het Simpelhuys tot een minimum beperken.