Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Over ons

Sinds 1 januari 2017 is het Stadsklooster Simpelhuys ondergebracht in een stichting met als logische naam:  Stichting Stadsklooster Simpelhuys.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: dhr. Frans Zwemer
Alg. bestuurslid: dhr. Leo Adriaanse
Alg. bestuurslid: dhr. Gerlof van Hoek

Alg. bestuurslid: vacature

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Adviseur van het bestuur is dhr. Jan Zwemer.

 

De kloosterraad wordt gevormd door een groep van acht bewogen en geïnspireerde mensen die vanaf het begin van het stadsklooster hun beste krachten geven om de doelen van het stadsklooster te realiseren.

Ze doen dit door creatief mee te denken, ideeën aan te dragen en deze te doordenken en uit te werken. Daarnaast verlenen ze praktische ondersteuning in de vorm van meehelpen in de huyskamer, ondersteuning bij simpelhuystochten en pelgrimstochten, als ze het zien zitten invulling geven aan kloosterdagen of vespers en mee te helpen bij meditatieavonden ed. Ze zijn het fundament onder het klooster door op zoek te gaan naar woorden die de monastieke spiritualiteit vorm geven. Ze luisteren naar elkaar, naar God, naar de omgeving; de samenleving en de kerk, maar ook naar zichzelf. Ze komen In een bepaalde regelmaat/frequentie bijeen. Ze begeleiden de vrijwilligers. Ze hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welslagen van het Stadsklooster en ze hebben de bereidheid tot onderlinge feedback, richting de pionier en richting het stichtingsbestuur.

 

 

Jan Zwemer

Jan Zwemer

Vacature

Vacature

Marian Bloks

Marian Bloks

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Vacature

Cocky Klaver

Cocky Klaver

Klara Minderhout

Klara Minderhout

Pagina 2 van 2

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
stadskloostersimpelhuys@gmail.com
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Het Stadsklooster Simpelhuys is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 8572 91 634
Facebook Image