Reisgenoten

Hoe kun je geloof een plek geven in je leven? Die vraag houdt 2 groepen Reisgenoten al 3 jaar bezig. De beide groepen Reisgenoten denken na over nieuwe manieren om dit te doen: geen nieuwe kerk, geen instemming vereist met bepaalde geloofsdogma’s, maar samen oefenen voor de nieuwe wereld zoals Jezus die voor ogen heeft aan de hand van vijf begrippen, vijf 'werk'-woorden:

ZIJN
LEREN
MAKEN
LIEFHEBBEN
VERTELLEN  


Reisgenoten is een poging om te leren vliegen. Met uiteindelijk één doel: op weg gaan naar de nieuwe wereld van God. Zoals de Amerikaanse christen-activist Shane Claiborne zegt: ‘Another world is possible.’ De theologie en de verhalen uit dit ‘nieuwe’ christendom verwijzen naar die nieuwe wereld die christenen aanduiden met de woorden ‘nieuwe schepping’ of ‘koninkrijk van God’. Jezus laat ons deze wereld zien en heeft de weg ernaartoe gelegd. We zijn dus ‘mensen van de weg’.

 

Als je wat meer over 'Reisgenoten' wil lezen klik dan op de volgende links:

Reisgenoten op Lazarus of wordt lid van de 'Reisgenoten'-groep op Facebook.

Zoals gezegd zijn er binnen het Stadsklooster 2 groepen Reisgenoten actief, één groep op de zondagmiddag en één op de dinsdagavond. Zo'n 20 mensen hebben na het eerste jaar opnieuw het commitment uitgesproken om weer een jaar mee te willen doen om op reis te gaan naar een nieuwe wereld. 

Afgelopen december hebben we met een aantal Reisgenoten uit beide groepen meegedaan met een fotoshoot van de bekende fotograaf Rem van den Bosch (je weet wel de bedenker en forograaf van die prachtig gekleurde zeeuwse klederdrachten) in het kader van de #7-challenge.

 

 

#7 project van Rem van den Bosch

#7 is een nieuw maatschappelijk project waarbij fotografie en het maken van een portret centraal staat. Voor een gedeelte gaat het over klimaattransitie maar feitelijk is het een manier van 'zien' en de wereld beschouwen zoals de Haudenosaunee, de Native Americans dat doen.

De Irokezen, Iroquois of Haudenosaunee vormen een confederatie van vijf en later zes taalkundig en etnisch aan elkaar verwante volken in Noord-Amerika. In dit verband worden ze ook "The Six Nations" genoemd. De Iroquois noemen zichzelf gezamenlijk Haudenosaunee, letterlijk vertaald, "volk van het langhuis".
De visie van de Haudenosaunee is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben en dat bij iedere politieke en maatschappelijk beslissing in ogenschouw moet worden genomen wat dit betekent voor onze kinderen de komende zeven generaties.
Bij alles waar we mee bezig zijn moeten wij ons wel bewust zijn van de gevolgen van onze beslissingen voor de volgende 7 generaties. We zien dat de huidige wereldpolitiek verkrampt is in korte termijn denken.

De foto's die Rem van den Bosch van de Reisgenoten groep gemaakt heeft worden op een tentoonstelling gepresenteerd bij COVRA in Nieuwdorp. Daarnaast volgen er in deze periode lezingen en lesprogramma's voor basis- en middelbaar onderwijs en bedrijfsleven.

Rem hoopt met dit project #7 een stroming op gang te brengen en een stuk bewustwording van de mensheid. 'We gaan de verkeerde kant op met de manier hoe wij de wereld behandelen. Het is tijd voor verandering en als je dat wilt, dan moet je bij jezelf beginnen. Ik doe dat op deze manier vanuit mijn kunstenaarschap'.