Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Vieringen

 

Vespers

Iedere tweede zondagavond van de maand is er een Vespers in het Simpelhuys. Deze Vespers die om 19.00 uur beginnen en ongeveer een half uur duren zijn vooral bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een pleisterplaats van stilte, bezinning en rust. In een uitingsvorm die gelieerd is aan de monastieke traditie. 

Stilte

We komen en we gaan in stilte. Niet omdat we niet het belang inzien van goede sociale contacten, maar op dit moment willen we in contact treden met onze God, en daarom is het goed om stil te worden, om de stem van onze God te kunnen horen.
Tijdens de Vespers is er ook een lange stilte. Juist dan willen we openstaan om Gods stem te horen.
Als je wat onrustig wordt door de lange stilte kun je het stiltegebed bidden. Het stiltegebed is een manier van bidden, van tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid, die wordt gekenmerkt door rust en door het telkens zachtjes terugkeren naar een Bijbels woord. 

Kaarsen

De paaskaars, die al brand als je binnenkomt, staat symbool voor de opgestane en verheerlijkte Heer. De paaskaars herinnert aan de opdracht voor iedere gelovige ‘licht in de Heer’ te zijn.
Met het licht van de paaskaars worden de tafelkaarsen aangestoken, om daarmee aan te geven dat het licht verspreid wordt waarbij wij leven. 

Gebedsbriefjes

Voordat de Vespers begint kun je een gebedsbriefje invullen en in de schaal leggen. Gekleurde briefjes blijven gesloten en zullen alleen opgedragen worden, witte briefjes worden geopend en het opgeschreven gebed of de gebedsintentie zal uitgesproken worden. (Graag duidelijk schrijven) 

Icoon

Op de tafel staat een icoon. Iconen worden ook wel vensters op de eeuwigheid genoemd, omdat ze als het ware een stukje van de hemel, een stukje van Gods koninkrijk laten zien.
De icoon die wij gebruiken wordt ook wel Christus Pantokrator of Christus Koning genoemd. 

Abdijtoon

We zingen elke week een psalm op de zogenaamde abdijtoon. Op deze toon kan de tekst als het ware gereciteerd worden. Elke psalm begint met een refrein, de zogenaamde antifoon, dat eerst wordt gezongen door de cantor. Daarna worden de strofes afwisselend met de cantor gezongen. In elke strofe staat een sterretje; op deze plaats is het gebruikelijk even een adempauze in te lassen. Aan het eind wordt de doxologie op dezelfde abdijtoon gezongen: 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

zoals het was in het begin en nu en altiid
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tenslotte wordt het refrein, de antifoon, nogmaals, nu gezamenlijk gezongen. 

Cantica

Een canticum is een lied uit de Bijbel, niet meegerekend de Psalmen. Je moet dan denken aan de lofzang van Simeon, Zacharias of Maria. Maar ook bv. het lied van Mirjam en Hanna of het lied van Mozes. Een oude traditie is om tijdens de Vespers de lofzang van Maria te zingen. Tijdens de Completen, het late avondgebed, wordt dan de lofzang van Simeon (Nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heengaan) gezongen. Omdat ‘onze’ Vespers een beetje in tijd tussen de oorspronkelijke tijd van de Vespers en die van de Completen inzit, zingen wij afwisselend om de week één van de twee lofzangen.  

Gebed van de namen

Op laatste zondag van de maand bidden we het gebed van de namen. Nadat de liturg het gebed geopend heeft ben je in de gelegenheid om zelf namen te noemen van hen die je in dit gebed wil opdragen. Het staat je vrij om alleen voor- of alleen achternamen, of beide te noemen. God weet wel wie je bedoelt.
Als je op zoekt bent naar een moment van verstilling en rust, en open wil staan voor contact met God, kom dan gerust eens deze Vespers met ons meevieren. 

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
stadskloostersimpelhuys@gmail.com
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Het Stadsklooster Simpelhuys is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 8572 91 634
Facebook Image