Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Vriend van het Stadsklooster Simpelhuys

Naast geld dat we inzamelen om de eerste investeringen te doen om van start te gaan met het stadsklooster, zijn we ook op zoek naar Vrienden van het Stadsklooster Simpelhuys die met hun bijdrage de continuïteit van het stadsklooster willen gaan waarborgen.
Met Vriend van het Stadsklooster worden geef je aan dat je gelooft in onze droom en dat je met jouw geld deel wil gaan uitmaken van deze droom. Dat je deel wordt van een groep mensen die verder kijkt dan alleen naar financieel rendement op hun geld, maar die ook sociaal, maatschappelijk, en misschien zelfs wel geestelijk rendement op hun geld willen krijgen.
Ga deel uit maken van deze groep en geef je op als Vriend van...

Voor Vrienden stellen we ook een tegenprestatie in het vooruitzicht.
Ieder jaar zal er een speciale Vriendendag georganiseerd gaan worden. Daarnaast zullen vrienden korting kunnen krijgen op diverse activiteiten die we organiseren. Vrienden kunnen jaarlijks vriendencoupons ontvangen als ze dat willen, waarmee ze korting kunnen krijgen op door het stadsklooster georganiseerde activiteiten.

Hierbij verklaar ik. dat ik vriend wil worden van het Stadsklooster Simpelhuys en om daar uitdrukking aan te geven het stadsklooster jaarlijks voor tenminste het aantal hieronder te noemen jaren wil gaan steunen met een bedrag van:

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Antispam controle
Ververs Ongeldige invoer

Klik op ververs als je geen spamcontrole ziet.of als je hem niet kunt lezen

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
stadskloostersimpelhuys@gmail.com
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Het Stadsklooster Simpelhuys is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 8572 91 634
Facebook Image