Over ons

Sinds 1 januari 2017 is het Stadsklooster Simpelhuys ondergebracht in een stichting met als logische naam:

Stichting Stadsklooster Simpelhuys.

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr. Krijn Hamelink (interim)

Secretaris: mevr. Agnes Goudzwaard

Penningmeester: dhr. Frans Zwemer

Alg. bestuurslid: dhr. Leo Adriaanse

Alg. bestuurslid: vacature

Alg. bestuurslid: vacature

Alg. bestuurslid t.g.v. de Protestantse Gemeente Middelburg: vacature

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

Adviseurs van het bestuur zijn dhr. Jan Zwemer en dhr. Henk Goudzwaard

 

Het Stadsklooster Simpelhuys is een gastvrije plek van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Vanuit een christelijke basishouding willen we er zijn voor mensen vanuit de breedte van de samenleving, gelovig of ongelovig of anders-gelovig, die een verlangen hebben en op zoek zijn naar de zin van het leven of zich willen oriënteren op levensverdieping.

Het stadsklooster steunt op 3 pijlers die de gehele doelstelling dragen:

  1. de huiskamer als plaats van ontmoeting met zicht op de wijk rondom het klooster. Omzien naar elkaar, maar vooral naar hen die niet kerkelijk gesocialiseerd zijn, of de binding met de kerk zijn kwijtgeraakt. Van waaruit de diaconale taak gestalte krijgt.
  2. de kapel als plaats van stilte en bezinning, waar stilte beleefd wordt en vieringen gehouden worden.
  3. het gehele klooster (huis en kapel) als plaats van gemeenschap, waar mensen groeien in contact met God en elkaar. Waar mensen gevoed worden in leerhuizen, filmhuis, bezinningsdagen, retraites en meditatie. Maar ook een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten als wandelingen, pelgrimstochten, excursies, inzet in de wijk enz.

Het Simpelhuis en de Engelse Kerk (‘kapel van het stadsklooster’) zijn gebouwen met een enorme potentie. Midden in de stad Middelburg gelegen, goed bereikbaar, en een beslotenheid en omvang die garant staan voor een aantrekkelijk stiltecentrum, een basisvorm van opvang, en een retraitecentrum. 

De Engelse Kerk kan,  naast haar functie van stiltecentrum, gebruikt worden voor allerlei vormen van vieringen en activiteiten; Vespers, Thomasvieringen, huwelijksdiensten, Taizé/Iona-vieringen, bibliodrama, filmhuis, enz. enz. 

Facebook Image