Vieringen

 

Liturgie van de vespers van 29 maart 2020,

die t.g.v. het corona-virus niet doorgaat/-ging

 

De tafelkaarsen worden aangestoken

Heer, open mijn lippen,

                en mijn mond zal uw lof verkondigen

God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons,

                laat toch uw aangezicht over ons lichten.

God, kom mij te hulp,

Heer, haast U mij te helpen.

                Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

                zoals het was in het begin en nu en altijd

                en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

 

Vespers

 (Tot nader order zijn er geen Vespers in het Stadsklooster i.v.m. het Corona-virus. Wel staat steeds de liturgie van de Vespers op de website)

Iedere zondagavond is er een Vespers in het Simpelhuys. Deze Vespers die om 19.00 uur beginnen en ongeveer een half uur duren zijn vooral bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een pleisterplaats van stilte, bezinning en rust. In een uitingsvorm die gelieerd is aan de monastieke traditie en de huisdienst van gelovigen.

Facebook Image