Leeskring over Totalitarisme naar het boek van Hannah Arendt

Eind september begint in het Stadsklooster Simpelhuys een leeskring over Totalitarisme naar het boek van Hannah Arendt.

De deelnemers zullen met elkaar nadenken en spreken over hun bezorgdheid en verantwoordelijkheid in een toenemend bruut wordende wereld. Hoe kunnen we vandaag handelen nu we worden geconfronteerd met politieke systemen die mogelijk ontaarden in een totalitair bewind. Denk aan Rusland, die de oorlog begon tegen Oekraïne, of China in haar houding ten opzichte van de Oeigoeren. Het minste wat we vandaag kunnen doen is alert zijn op hoe en waar ontmenselijking ontstaat en gebeurt. Is denken en spreken niet een eerste verantwoordelijkheid, zelfs al komen we niet tot begrijpen?

Aan de hand van het boek Totalitarisme van Hannah Arendt wil de leeskring scherpte ontwikkelen. Hanna Arendt wilde begrijpen en doordenken hoe de totalitaire systemen in de vorige eeuw op onmenselijke wijze miljoenen slachtoffers kon eisen. Waar en hoe beginnen regeringen, systemen en gewone burgers buiten proportie onmenselijk te handelen. Waar en hoe kan in de huidige maatschappij onze verantwoordelijkheid bijdragen tot meer menselijk handelen.

Iedereen is uitgenodigd tot dit debat. Aanmelden en meer informatie via stadskloostersimpelhuys@gmail.com.

De leeskring in het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg is op 28 september, 3, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari. Op 6 februari wordt de leeskring afgerond. Aanvang 19.30 uur.

Kosten €50, – inclusief koffie/thee.

Organisatie en voorbereiding: Dirk-Jan Andriessen, Neeltje van Doorn en Jan Zwemer.