Plek van gastvrijheid, aandacht én maatschappelijke actie, met als kernfunctie een laagdrempelige inloop, het zomaar binnen kunnen lopen voor een praatje, koffie ‘met een oortje’. Onze vrijwilligers stralen gastvrijheid uit.

We hebben als Stadsklooster Simpelhuys een aantal uitgangspunten geformuleerd die uitdrukken wat ons beweegt, onze visie:

1 We willen elkaar ontmoeten in een sfeer van gastvrijheid en elkaar een welkom-gevoel geven door als het ware op te zien naar de ander en daarin dienstbaar te zijn.

2 We willen vooral aandacht hebben voor het ‘hier-en-nu’, elkaar benaderen met aandacht en toewijding en ons doen en laten daar ook door laten inspireren. Oefenen in accepteren: accepteren van jezelf en anderen als tegenhanger van vechten, vluchten of berusten.

3 We willen leven vanuit datgene wat we belangrijk vinden, bij deze basis blijven en de wortels van onze gezamenlijke bezieling onderhouden.

4 We willen bouwen aan een steeds betere omgeving van onderlinge betrokkenheid en vriendschap.

5 We willen als gemeenschap een instrument zijn van vrede en recht voor onze samenleving in al zijn geledingen.