Met Klooster in de Cloud thuis je spirituele batterijtje opladen

door Margreeth Ernens

VLISSINGEN – Behoefte aan stilte, (geloofs)verdieping, meditatie, het is niemand vreemd, maar hoe vind of maak je daarvoor tijd in het roerige dagelijks leven, kortom hoe en wanneer kun je je batterijtje opladen. Het Klooster in de Cloud biedt daartoe handvatten door fysieke drempels weg te nemen en heel veel online te werken. Het Stadsklooster Simpelhuys kan en wil daarbij een actieve rol spelen. Klooster in de Cloud ontstond vijf jaar geleden samen met De Binnenkamer, de gemeenschap die morgen- en avondgebeden verzorgt in de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn van de Protestantse Kerk.

De getijdengebeden worden via het online Klooster in de Cloud uitgezonden. Daarnaast is Klooster in de Cloud een plaats op internet waar ruimte geboden wordt voor geestelijke ondersteuning en ontmoeting. Langs deze virtuele weg zijn de getijdengebeden online mee te bidden voor ieder die de behoefte heeft om deze te integreren in het dagelijks leven. Het klooster biedt steun aan mensen die regelmaat willen in hun bezinning, meditatie en gebed, maar voor wie dat moeilijk alleen lukt.

Buitenspel

Dominee Reintje Stomphorst, vroeger predikant binnen de Protestantse Kerk, kwam door ziekte ineens ‘buitenspel’ te staan. In het kader van haar re-integratieproject ontwikkelde zij Klooster in de Cloud. ,,We zijn nu een aantal jaren verder en het Klooster in de Cloud is flink doorontwikkeld. We hebben contacten met verschillende Stadskloosters en eens per jaar een publieksdag. We gaan niet voor de grote aantallen, we willen de persoonlijke benadering erin houden. Retraites zijn voor kleine groepen, zodat het een veilige omgeving blijft voor geloofsverdieping en om te praten.’’

Klooster in de Cloud is dus deels fysiek, deels online. Er is een kerngroep die betrokken is bij het Klooster in de Cloud, en daaromheen is een kring van participanten die in meer of mindere mate meedoet. Allen voelen zich aangesproken door de leefregel ‘bid en bemin’. ,,We wonen niet in een klooster, maar we willen wel iets met de monastieke waarden. We leggen geen regels op, maar willen elkaar helpen om dingen in de praktijk te brengen. We horen vaak mensen zeggen: ‘Eigenlijk wil ik meer ruimte voor gebed en stilte in mijn leven’. Dat eigenlijk, daar willen we vanaf. Het maakt natuurlijk wel uit of je alleenwonend bent en gepensioneerd, of dat je een alleenstaande ouder met drie opgroeiende kinderen bent. Iedereen bekijkt welke vormen voor hem of haar geschikt zijn. Zo oefenen sommigen bijvoorbeeld om eens per week een avond vrij te houden of iedere ochtend een kwartiertje. De deelnemer vraagt zich daarbij af of dat lukt of dat hij/zij op zoek moet naar een andere vorm.’’

Reintje houdt zich via Klooster in de Cloud ook bezig met retraites. Zo is er in oktober de retraite Ziek en Ziel, voor mensen voor wie het niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen en die ‘buiten’ werk zijn komen te staan. Er wordt met elkaar bekeken wat het betekent als je zo naast het leven staat. Maar hoewel er voor iemand veel is weggevallen, kan deze zich toch spiritueel verder ontwikkelen. Er is per groep een online chatbox in een veilige, besloten omgeving. Eens per week maakt Reintje een podcast en later in de week is er dan een groepsontmoeting via ZOOM. De chatbox staat dan ook open voor de groepsleden.

Er zijn inmiddels contacten met verschillende Stadskloosters, zoals in Zutphen, Groningen en Delft, waarmee wordt bezien wat Klooster in de Cloud en de Stadskloosters voor elkaar kunnen betekenen. Zo worden avondgebeden vanuit deze Stadskloosters via ZOOM in het Klooster in de Cloud gedeeld.

Space for Grace

Klooster in de Cloud krijgt dit jaar ondersteuning van SpaceForGrace, een katholiek fonds dat niet alleen geld, maar ook ondersteuning geeft met begeleiding van vijf themadagen. Later blijft het fonds het project volgen om te zien hoe het verder gaat, wat de successen zijn en wat minder goed gaat. Tijdens de themadagen komen de projecten die SpaceFor Grace onsteunt bij elkaar om te leren en vragen te stellen. ,,We zijn een zelfstandige stichting en zij vinden dit online initiatief erg interessant. Van daaruit kun je elkaar fysiek ontmoeten. Al hun andere projecten zijn fysiek.’’

Lunch met Klooster in de Cloud.

Reintje is zelf lid van de derde Orde van de Karmel (Orde van de Karmelieten). ,,Alle kloosters hebben twee problemen: je moet daar wonen en een gelofte afleggen én het gebouw is een duur blok aan het been. Een retraite in een klooster kan heel plezierig zijn, maar als je weer thuis bent wat dan? Via Klooster in de Cloud kun je thuis je batterijtje in het dagelijks leven weer opladen. Bij de retraites trek je vanuit thuis een paar weken met elkaar op.’’

Stadsklooster Middelburg

Het Klooster in de Cloud wil graag verder samenwerken met andere Stadskloosters, zoals het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg. Jan Zwemer, pionier van het eerste uur van het Stadsklooster, heeft wel oren naar samenwerking. ,,Het Stadsklooster wil in het najaar de maandagse stiltemeditatie digitaliseren en ook de zondagse verspers, zodra die weer beginnen. In België bestaat dit soort initiatieven al, omdat daar steeds meer dorpen zijn zonder kerk. Op die manier kan geloofsbeleving toch worden beoefend.’’

Zwemer is inmiddels al in gesprek met verschillende kerken in Middelburg en hoopt dat ook kerken in Vlissingen aanhaken. ,,We zouden met zijn allen een monastieke verbinding kunnen zijn, een digitale kerk, door om de beurt, of via een rooster, een digitale uitzending te verzorgen om op die manier mensen te verbinden. Zo heeft bijvoorbeeld de Oud Katholieke Kerk (Augustinuskerk in Middelburg) een Avondgebed, de Doopsgezinden hebben iets soortgelijks, het Stadsklooster heeft de zondagse Vesper, ja dat zou goed bij elkaar passen. Het zou nóg breder kunnen met het Stadsgebed van de Nieuwe Kerkgemeente en het Avondgebed van De Ontmoeting. Hoe mooi zou het zijn als de synagoge en de moskeeën van Middelburg hierbij zouden aansluiten.”

Meer info: www.kloosterindecloud.nl
Bron:
www.gelovenindedelta.nl