Het Middelburgs Model

Foto Pixabay

De gemeente Middelburg zet met het Middelburgs Model de stappen op weg naar transformatie en het effectief en efficiënt inrichten van de ondersteuning- en zorgstructuur. De transformatie richt zich op het maken van de zogenaamde ‘beweging naar voren’. De gemeente hanteert drie sporen: een sterke sociale basis, sociale basiszorg en aanvullende specialistische zorg. Stadsklooster Simpelhuys werkt mee aan dit Middelburgs Model.

Een sterke sociale basis draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en dat iedereen mee kan doen! Ook de bewoners met een (tijdelijke) kwetsbaarheid. Bewoners zijn daar in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Maar het is ook normaal om elkaar daarbij te helpen en ondersteunen indien dat nodig is. Met een sterke sociale basis ondersteunen de gemeente en haar samenwerkingspartners het zelf organiserend vermogen van inwoners met een dekkend aanbod van algemene- en preventieve voorzieningen. Deze voorzieningen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en zoveel mogelijk in de wijk zelf aanwezig.

Stadsklooster Simpelhuys ambieert bij de uitvoering van algemene en preventieve activiteiten een constructieve rol binnen de wijknetwerken in het algemeen en die van het centrum van de stad Middelburg in het bijzonder. Zo mogelijk willen wij functioneren als inloopcentrum voor het centrum van Middelburg en als uitvalsbasis van het wijkteam.