Plaats van ontmoeting

Het Stadsklooster Simpelhuys is bij uitstek een plek voor ontmoeting. Tijdens de openstelling van de Huyskamer is hier volop gelegenheid voor. De activiteitenagenda biedt ook ruimte voor specifieke ontmoetingen.

Uiteraard is samen wandelen op de donderdagochtend ook een mooie gelegenheid voor ontmoetingen.