Psalmenwandeling vanuit het eeuwenoude Stadsklooster door historisch Middelburg

De vijfde en alweer laatste Psalmenwandeling van dit jaar is op zaterdag 19  augustus vanuit het eeuwenoude Stadsklooster Simpelhuys door het historische Middelburg.

Dit keer is Psalm 61 het uitgangspunt van het programma, dat werd geïnspireerd door het oude kerkzegel van Middelburg. Daarin wordt verwezen naar een Bijbeltekst uit Spreuken 18: 10: De Naam des Heeren is een sterke toren. Daar wordt een verbinding gelegd tussen de naam van de stad – een burcht in het midden van het eiland Walcheren – en de naam van God: een veilige en vaste burcht voor Zijn volk. In Psalm 61 keert die aanduiding terug als ‘een sterke toren’.

Twee groepen

Het Steevens-orgel werd in 1761 gebouwd.

De Psalmenwandelingen blijken populair te zijn, want het aantal aanmeldingen is steeds hoog, eigenlijk te hoog om met één groep te wandelen. Toch wil de organisatie geen afbreuk doen aan de gemeenschap die de deelnemers ervaren in het middaggebed en in de ontmoeting met elkaar. Daarom is gekozen voor een iets andere opzet. De eerste groep wandelaars vertrekt om 11.00 uur en is terug voor het muzikale middaggebed om 13.30 uur. De tweede groep vertrekt ná het middaggebed. Voorafgaand aan het middaggebed (vanaf ongeveer 12.30 uur) is er volop gelegenheid voor de wandelaars van beide groepen  voor ontmoeting met elkaar.

Het Stadsklooster Simpelhuys zorgt dan voor eten en drinken naar de beste kloostertradities en geheel in Zeeuwse stijl.

Het Stadsklooster Simpelhuys.

Aan de Psalmenwandeling wordt meegewerkt door Jos Vogel, die het 18e eeuwse Steevens-orgel in de kapel van het Stadsklooster bespeelt. Daarnaast wordt muzikale medewerking verleend door aanstormend talent uit Zeeland: Esra Jonckman (blokfluit), Sara Marinissen (viool) en Rebecca Janse (harp). Voorganger tijdens het middaggebed is ds Louis Wüllschleger, initiatiefnemer van de Psalmenwandelingen.

Goed doel

De collecte van deze Psalmenwandeling is bestemd voor het werk van het Stadsklooster Simpelhuys en speciaal voor de maaltijden die het Stadsklooster organiseert. U kunt geven via de collectezak op 19 augustus of een gift overmaken via bankrekening: NL36 TRIO 0338 5945 74 ten name van Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg. Het Stadsklooster heeft de ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Aanmelden

Opgeven voor deze Psalmenwandeling in Middelburg kan tot uiterlijk 12 augustus via psalmenwandelingen@gmail.com. Geeft u bij de aanmelding ook aan of u wilt meewandelen in de eerste groep (11.00 uur) of de tweede groep (14.30 uur) én of u prijs stelt op deelname aan de lunch.

Parkeren

Er is parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages 1) parkeergarage Geere (ingang Kalverstraat 3; 2) parkeergarage Kousteensdijk (ngang Kousteensedijk 3);  3) parkeergarage Kanaalweg (ingang Kanaalweg 17). Vanaf deze parkeergarages is het ongeveer 5 à 10 minuten lopen naar het Stadsklooster Simpelhuys. De ingang van het Stadsklooster vindt u via de Bodenplaats of via de Simpelhuisstraat. (adres Stadsklooster: Simpelhuisstraat 12, 4331PH Middelburg).