Stadsklooster Simpelhuys wil een plek zijn van gastvrijheid, aandacht en maatschappelijke actie, in het hart van Middelburg, in het centrum van Walcheren, verankerd in Zeeland. Op deze historische en bijzonder plek zijn de huyskamers speciaal bedoeld voor ontmoeting waar je mensen kunt spreken, die naar je luisteren. Maar ook vragen kunt stellen. De kapel is een ruimte voor bezinning, waar je gewoon stil kunt zijn en kunt ontdekken dat juist deze stilte gaat spreken.

 

Stichting Stadsklooster Simpelhuys ontwikkelt zich bij uitstek tot een netwerkorganisatie. Actieve samenwerking is er ondertussen met onderstaande partners. Uitbreiding van dit netwerk is nadrukkelijk de ambitie.

ONZE PARTNERS:

Gemeente Middelburg: De gemeente Middelburg zet met het Middelburgs Model de stappen op weg naar transformatie van de ondersteuning- en zorgstructuur. De transformatie richt zich op het maken van de zogenaamde ‘beweging naar voren’. Hierbij is een sterke sociale basis cruciaal. Deze basis draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en dat iedereen mee kan doen.
Stadsklooster Simpelhuys ambieert een constructieve rol bij dit Middelburgs Model. De huidige ‘vrije inloop’ staat hierbij centraal. Ook dragen wij met eet-ontmoet-activiteiten bij aan het Lokaal Preventie Akkoord. Zo mogelijk wil SKS functioneren als ‘het inloopcentrum voor het centrum van Middelburg’ en als uitvalbasis van het wijknetwerk en wijkteam.

 

Welzijn MiddelburgOnder het motto ‘Iedereen doet mee’, zet de Stichting Welzijn Middelburg zich in voor deelname van iedereen aan de maatschappij én je er in thuisvoelen. Zij doet dit op een breed scala aan terreinen. Stadsklooster Simpelhuys werkt met Stichting Welzijn Middelburg momenteel actief samen bij de ontwikkeling van wijknetwerk centrum en binnen het project ‘Welzijn op recept’. Stadsklooster Simpelhuys ambieert een bredere samenwerking met Stichting Welzijn Middelburg voor ieder ‘voor wie we wat kunnen betekenen’.

 

Kerken, moskeeën en synagoge in Middelburg: Algemene samenspraak en samenwerking, meer specifiek het samen ontwikkelen van activiteiten.

 

Het Hofje Onder den toren: Het Hofje Onder den Toren is een maatschappelijk-diaconaal centrum waarin De Nieuwe Kerkgemeente, de Gasthuiskerk en de Kruiskerk samenwerken. In het Hofje Onder den Toren vinden activiteiten plaats, zoals een inloop en maaltijden. Daarnaast wordt het Hofje door de kerken gebruikt voor vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten. Stadsklooster Simpelhuys stemt met  Het Hofje Onder den Toren doel en activiteiten af.

 

University College Roosevelt  en HZ University of Applied Sciences: Samenspraak en samenwerking met het oog op regionaal aanvullende activiteiten en voorzieningen binnen het landelijk monastieke netwerk.

 

Stichting Manteling: Stadsklooster biedt ruimte voor activiteiten (mantelzorg en maatjesprojecten) en oriënteert op het samen opzetten en uitvoeren van activiteiten.

 

Platform Eenzaamheid WalcherenVerschillende organisaties op Walcheren – waaronder het Stadsklooster Simpelhuys – hebben zich verzameld in het Platform Eenzaamheid Walcheren. Het platform wil het taboe rondom ‘Eenzaamheid’ doorbreken en mensen bereiken die eenzaam zijn door een divers aanbod van activiteiten. Er is overleg, afstemming van activiteiten, en inhoudelijke verdieping.

 

Voedselbank WalcherenVoedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren. Nevendoel is het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen. Stadsklooster Simpelhuys werkt momenteel samen met de voedselbank bij het signaleren van mensen met behoefte aan contact en voor hen organiseren van een eet-ontmoet-activiteit.

 

Een aantal uitvaart-ondernemingen: Samenwerking bij het verzorgen van eenzame uitvaarten.

 

Stichting Godshuizen Middelburg: Stichting De Godshuizen in Middelburg bestaat sinds 1290 en ondersteunt liefdadigheidswerk in Zeeland. In het verleden vielen het burgerweeshuis en het ziekenhuis op Walcheren onder de organisatie. Tegenwoordig kan bij Stichting De Godshuizen subsidie worden aangevraagd voor projecten die van belang zijn voor de gezondheidszorg op Walcheren. Het Stadsklooster Simpelhuys ontvangt in 2023 een subsidie bij de uitvoering van het project ‘Goed in je vel’.