Word Vriend van het Stadsklooster Simpelhuys!

Naast geld dat we inzamelen om het stadsklooster in bedrijf te houden, zijn we ook op zoek naar Vrienden van het Stadsklooster Simpelhuys die met hun bijdrage de continuïteit van het stadsklooster willen waarborgen.
Als Vriend van het Stadsklooster geef je aan dat je gelooft in onze droom en dat je met jouw geld deel wil uitmaken van deze droom. Dat je deel wordt van een groep mensen die verder kijkt dan alleen naar financieel rendement op hun geld, en die ook sociaal, maatschappelijk, en misschien zelfs wel geestelijk rendement op hun geld willen krijgen.
Ga deel uit maken van deze groep en geef je op als Vriend van…

Voor Vrienden stellen we ook een tegenprestatie in het vooruitzicht. Ieder jaar wordt er een speciale Vriendendag gehouden. Daarnaast kunnen vrienden korting krijgen op diverse activiteiten die we organiseren.

Bedrijven en organisaties

Ook bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen Vriend van het Stadsklooster worden. Omdat het Stadsklooster de ANBI-status heeft, is de bijdrage aftrekbaar van de belasting. Niet alleen steunt u het Stadsklooster, u krijgt als bedrijf, organisatie of vereniging een flinke korting als u een ruimte wilt huren. En dat is dan weer handig als u regelmatig een vergadering of bijeenkomst belegt in het Stadsklooster. Een win-winsituatie dus!

 

DOWNLOAD HIER DE ‘OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD’ VAN DE BELASTINGDIENST. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u – samen met onderstaand aanmeldformulier – sturen naar stadskloostersimpelhuys@gmail.nl

Ontmoeting met de Vrienden-van-het-eerste-uur

Zaterdag 25 maart 2023 was er een ontmoeting in het Stadsklooster Simpelhuys met de Vrienden-van-het-eerste-uur.

Lees meer

Hierbij verklaar ik ........................................................., dat ik het Stadsklooster Simpelhuys jaarlijks voor tenminste .... ja(a)r(en) wil steunen met een bedrag van (kruis aan wat van toepassing is):