Zomers Kerkenpad

Op donderdagen in augustus kan men een uniek Kerkenpad lopen langs zeven open kerken in de historische binnenstad van Middelburg. De wandeling is ongeveer 1,6 kilometer en voert langs deze bedehuizen (waaronder de twee oudste kerken van Middelburg) die alle zeker een bezoek waard zijn.

Start- en eindpunt: de Engelse Kerk, onderdeel van Stadsklooster Simpelhuys aan de Simpelhuisstraat in Middelburg.

ROUTE

1 Engelse Kerk (Stadsklooster Simpelhuys), Simpelhuisstraat 10 (achter het monumentale stadhuis aan de Markt): open voor vrije inloop van 11.00 tot 17.00 uur

De Engelse Kerk is een rijksmonument uit de 15e eeuw en werd gebouwd door de Cellebroeders. Het is een van de oudste godshuizen in Middelburg en onderdeel van Stadsklooster Simpelhuys, dat evenals de Cellebroeders zorg en aandacht voor de medemens hoog in het vaandel heeft.
Zie ook: www.stadskloostersimpelhuys.nl/geschiedenis/

 

2 Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62: open van 13.30 tot 15.30 uur

Kerkgebouw en orgel dateren van eind negentiende eeuw en zijn rijksmonumenten. Zie ook: www.dgwalcheren.nl/gebouw-en-orgel/

 

3 Rooms-katholieke Sint Petrus- en Pauluskerk, Lombardstraat 3: open van 12.00 tot 16.00 uur

Deze ‘romaanse’ basiliek werd in 1951 in gebruik genomen.
Zie ook: www.rkwalcheren.nl/parochie/geschiedenis/parochiekerk-h-h-petrus-en-paulus-middelburg/

 

4 Nieuwe Kerk, Onder Den Toren 1 (zie onder 5)

5 Koorkerk, Koorkerkhof 2: Tentoonstellingen (Wandelkerk). Meditatief moment 13.00 uur. Miniconcert 15.00 uur. Eventueel beklimmen Lange Jan.

De Nieuwe Kerk en de Koorkerk zijn de zogenoemde ‘Abdijkerken’, onderdeel van het Abdijcomplex aan de voet van de Lange Jan. De Wandelkerk verbindt de Nieuwe Kerk en de Koorkerk met elkaar. In het midden staat de kerktoren Lange Jan die met 90 meter hoogte het op een na hoogste bouwwerk is in Zeeland. De Nieuwe Kerk en de Koorkerk werden in de Tweede Wereldoorlog nagenoeg verwoest door brand, maar zijn na de oorlog weer herbouwd. Zie ook: www.zeelandtravel.nl/abdijkerken-middelburg/

 

6 Gasthuiskerk, Lange Delft 94: open van 12.30 tot 15.00 uur

De Gasthuiskerk verrees in 1493 als kapel van het Gasthuis (ziekenhuis) en heeft de heilige Barbara als beschermheilige. De kerk bleef gespaard tijdens de grote brand in 1940, waarbij de abdij en vele andere historische kerken en gebouwen ten prooi vielen aan het verwoestende vuur. De Gasthuiskerk is daarmee de oudste originele kerk van Middelburg.
Zie ook: www.gasthuiskerk.nl/gasthuiskerk/kerkgebouw/

 

7 Synagoge, Herenstraat 13: open van 13.00-16.00 uur

De synagoge van Middelburg, gebouwd in 1705, was de eerste synagoge die in ons land, buiten Amsterdam, werd gebouwd. Bij de bevrijding van Walcheren, in november 1944, werd de synagoge getroffen door een Engelse granaat en daardoor grotendeels verwoest. Hierna verviel het gebouw tot een ruïne waarvan in 1987 nog slechts enkele muurresten overeind stonden. Met hulp van vele fondsen en donateurs werd de synagoge in 1994 gerestaureerd. Sindsdien wordt het bedehuis gebruikt door de Joodse Gemeente Zeeland.
Zie ook: www.synagogemiddelburg.nl/geschiedenis-2/

 

-> Eindpunt Engelse Kerk

De route is uit te breiden met een bezoek aan de Oostkerk (Oostkerkplein 1). Rondleidingen met beklimmen koepel: 12.30 uur, 14.15 uur en 15.30 uur. Tien minuten voor aanvang aanwezig zijn svp.

Routebeschrijving

Loop vanaf de Engelse Kerk naar het noordoosten op de Simpelhuisstraat, richting de Bodenplaats
Na 41 meter: Sla rechtsaf naar de Stadhuisstraat
Na 52 meter: Sla linksaf naar de Lange Noordstraat
2) Na 160 meter: De Doopsgezinde Kerk ligt aan de rechterkant
Loop naar het noordoosten op de Lange Noordstraat, richting de Blindenhoek
Na 11 meter: Sla rechtsaf naar de Lombardstraat
3) Na 110 meter: De Petrus- en Pauluskerk ligt aan de linkerkant
Loop naar het zuiden op de Lombardstraat, richting de Bachtensteene
Na 10 meter: Sla linksaf naar de Bachtensteene
Na 130 meter: Sla rechtsaf naar de Groenmarkt
Na 55 meter: Sla linksaf naar de Onder den Toren
4) Na 35 meter: De Nieuwe Kerk ligt aan de linkerkant
Loop naar het oosten op de Onder Den Toren, richting de Nieuwe Kerkgang
Na 62 meter: Weg vervolgen naar het Koorkerkhof
5) Na 32 meter: De Koorkerk ligt aan de linkerkant
Loop naar het zuiden op het Koorkerkhof, richting de Reigerstraat
Na 19 meter: Sla linksaf naar de Reigerstraat
Na 48 meter: Sla rechtsaf naar de Korte Delft
Na 24 meter: Weg vervolgen naar de Lange Delft
6) Na 8 meter: De Gasthuiskerk ligt aan de linkerkant
Loop naar het zuiden op de Lange Delft, richting de Koorkerkstraat
Na 150 meter: Sla linksaf naar de Herenstraat
7) Na 86 meter: De synagoge ligt aan de rechterkant
Loop naar het noorden op de Herenstraat, richting de Lange Delft
Na 86 meter: Sla linksaf naar de Lange Delft
Na 150 meter: Ga rechtdoor op de Markt
Na 94 meter: Weg vervolgen naar de Lange Noordstraat
Na 88 meter: Sla linksaf naar de Stadhuisstraat
-> Eindpunt: Na 41 meter: Sla linksaf naar de Simpelhuisstraat, waar het Stadsklooster Simpelhuys aan de rechterzijde is te vinden.

DOWNLOAD HIER DE ROUTEBESCHRIJVING MET KAARTJE

Kaart © Google Maps