Welkom op de website van Stadsklooster Simpelhuys.
Fijn dat u ons bezoekt!

SKS kijkt naar buiten en laat tegelijkertijd de wereld binnen.

Profiel van het Stadsklooster:

sociaal-maatschappelijk – spiritueel – cultureel

Het Stadsklooster Simpelhuys (SKS) in Middelburg realiseert een sociaal centrum in Middelburg met rust, stilte én maatschappelijke actie.

Wat ons als vrijwilligers en bestuur steeds verbonden heeft, is de drive om vanuit de eeuwenoude gebouwen eigentijdse initiatieven te laten ontstaan ten dienste van de samenleving. Daarbij denken en doen we niet zozeer vanuit een verdien-model, maar meer vanuit een bedien-model.

De afgelopen periode is vooral veel geïnvesteerd in het sociaal-maatschappelijk profiel. De komende periode pakken we weer meer initiatieven op vanuit ons spiritueel profiel (zoals Vespers) en cultureel karakter. Dat willen we als een vlecht in elkaar bouwen, herkenbaar in haar eigenheid en versterkend in haar samenhang.

LEES MEER over onze uitgangspunten en doelen.

Inspiratie en motivatie

Het Stadsklooster Simpelhuys wordt geïnspireerd door woorden en daden van al die mensen die ons voorgingen op deze plaats.

De inspirerende woorden zijn: gastvrijheid, beschikbaarheid, vriendschap, vrede en gerechtigheid. Zij vormen een bodem die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast en zeker geen dogma.

De inspirerende daden zijn die van aandacht en zorg voor ‘onze naasten’. De cellebroeders zorgden op deze plek in de stad vanaf de 15e eeuw voor de armen, zieken, en degenen die ze toen ‘simpelen’ noemden. In de 19e eeuw was hier het ‘soephuis’, een voorganger van de huidige voedselbank.

Het gaat ons om met woord en daad, samen met anderen, een positieve rol te spelen in deze complexe samenleving.

Stadsklooster Simpelhuys sluit per 31 december 2023 de deuren

Ondanks verkregen subsidies en giften kunnen we niet langer de hoge kosten opbrengen van huur en energie voor het historische Simpelhuyscomplex, bestaande uit de Engelse Kerk en het Simpelhuis. Het bestuur ziet zich genoodzaakt deze beslissing te nemen vanwege onvoldoende verkregen subsidies voor 2024 en het onvermijdelijk ver in de schulden raken bij voortzetting van de openstelling en de activiteiten.

De beslissing is teleurstellend voor de tientallen Vrienden die Stadsklooster Simpelhuys de afgelopen jaren steunden. Erg teleurstellend ook voor de vele gasten, die de inloop van ‘koffie met een oortje’ intussen vonden. Jammer ook voor de vele vrijwilligers (30) die zich met hart en ziel verbonden met dit sociale initiatief in eeuwenoude gebouwen waar het sociale hart van Middelburg klopt sinds de 15de eeuw. De huur en bijzonder hoge energiekosten zijn niet meer op te brengen. De subsidiegevers en fondsverstrekkers die de waarde van het Stadsklooster erkennen, financieren vooral activiteiten, en niet de al met al te hoge kosten voor huisvesting.

Hoewel we met goede moed afgelopen voorjaar een doorstart hebben gemaakt, heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zowel voor ons als voor de Protestantse Gemeente Middelburg, eigenaar van het Simpelhuiscomplex, is het teleurstellend dat het in het gebouw goed passende initiatief van het Stadsklooster Simpelhuys niet de kosten kan dekken van de huur, bestemd voor onderhoud aan het gebouw.

Geplande activiteiten en afspraken over gebruik van de gebouwen zullen zorgvuldig worden overgedragen aan de eigenaar.

namens het bestuur van Stichting Stadsklooster Simpelhuys:

Leo Adriaanse

Introductievideo Stadsklooster Simpelhuys

Onze nieuwsbrieven:

Klik hier voor onze nieuwsbrieven

(afscheid van het Stadsklooster Simpelhuys, 3 januari 2024)

Een laatste groet van het Stadsklooster Simpelhuys

De Kerstinloop op Eerste en Tweede Kerstdag, de finale activiteit van het Stadsklooster Simpelhuys, sloeg heel goed aan. De feestelijk versierde Huyskamers konden veel bezoekers verwelkomen. Met de aanwezige vrijwilligers konden zij in gesprek gaan. Rond half vier werd voor een ieder die dat wilde heerlijke soep geserveerd.

Het stiltecentrum in de Kapel van het Stadsklooster trok ook veel belangstellenden. Anne Loosveld speelde op Eerste Kerstdag meditatieve muziek op de harp. Op Tweede Kerstdag gaf Rebecca Janse een heel ander soort harpconcert. Al met al kunnen de vrijwilligers van het Stadsklooster terugkijken op een heel geslaagde Kerstinloop. Omroep Zeeland besteedde voor radio én televisie veel aandacht aan deze laatste activiteit.

30 december

Zaterdagochtend 30 december was er een slotbijeenkomst met de vrijwilligers in het Stadsklooster. Een lach en een traan, maar met het overheersende gevoel dat het Stadsklooster een prachtig project was. Een mooie gelegenheid ook om samen definitief de deuren te sluiten.

Activiteiten

Een aantal activiteiten van het Stadsklooster zal worden voortgezet in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Lange Noordstraat in Middelburg.

Dat zijn de activiteiten:
• Meditatief Wandelen,
• Leeskringen waaronder ‘Totalitarisme’ naar het boek van Hannah Arendt
• Mantelzorgcafé van Manteling,
• Zingen Plus!

Het meditatieve stiltemoment op maandagochtend, het Open Atelier en de Buurtlunch stoppen, evenals de Vrije Inloop

Er wordt nog nagedacht over de voortzetting van het zondagmiddagproject Muziek Van en Voor Middelburgers.

De leeskring over het boek ‘Je bent het geluk dat je zoekt’ van Rupert Spira krijgt een vervolg in een particuliere huiskamer. Voor nadere informatie Jan Zwemer: stadskloostersimpelhuys@gmail.com

Een hartelijke groet

de vrijwilligers, de dagelijkse leiding en het bestuur van het Stadsklooster Simpelhuys