Welkom op de website van Stadsklooster Simpelhuys.
Fijn dat u ons bezoekt!

Waar staan wij voor?

SKS kijkt naar buiten en laat tegelijkertijd de wereld binnen.

Het Stadsklooster Simpelhuys (SKS) in Middelburg realiseert een sociaal centrum in Middelburg met rust, stilte én maatschappelijke actie. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

* SKS is een onafhankelijk burgerinitiatief, niet kerkelijk, politiek of organisatorisch gebonden.

* SKS bouwt voort op de diepe historische betekenis en waarden van het Stadsklooster (bijdrage aan  religieuze en maatschappelijke ontwikkeling) en het Simpelhuys (zorg voor naasten).

* SKS wil dienstbaar zijn aan de stad Middelburg, de regio Walcheren en waar mogelijk de provincie Zeeland.

* SKS steunt nadrukkelijk op proactief georganiseerd breed lokaal en regionaal draagvlak.

* SKS ontwikkelt parallelle activiteitenprogramma’s onder meer op monastiek, sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein.

* De drijvende kracht van SKS wordt gevormd door de betrokken vrijwilligers.

SKS heeft al een groot aantal activiteiten, andere zijn in voorbereiding en er zijn ideeën voor nieuwe activiteiten. Het gaat daarbij vooral om 1) activiteiten gericht op rust, stilte en verbinding, (groten)deels met een monastiek karakter; 2) specifiek sociaal-maatschappelijke activiteiten; 3) verdiepend historisch onderzoek; 4) passende activiteiten met een financiële opbrengst.

Lees meer

Inspiratie en motivatie

Het Stadsklooster Simpelhuys wordt geïnspireerd door woorden en daden van al die mensen die ons voorgingen op deze plaats.

De inspirerende woorden zijn: gastvrijheid, beschikbaarheid, vriendschap, vrede en gerechtigheid. Zij vormen een bodem die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast en zeker geen dogma.

De inspirerende daden zijn die van aandacht en zorg voor ‘onze naasten’. De cellebroeders zorgden op deze plek in de stad vanaf de 15e eeuw voor de armen, zieken, en degenen die ze toen ‘simpelen’ noemden. In de 19e eeuw was hier het ‘soephuis’, een voorganger van de huidige voedselbank.

Het gaat ons om met woord en daad, samen met anderen, een positieve rol te spelen in deze complexe samenleving.

College op de koffie bij SKS

Een delegatie van het gemeentebestuur van Middelburg bracht vrijdagochtend een werkbezoek aan het Stadsklooster Simpelhuys (SKS) om nader kennis te maken en een brede indruk te krijgen wat daar zoal gebeurt. Het SKS vroeg de delegatie om structurele steun voor de specifieke rollen die zij in de Middelburgse maatschappij wil spelen: er zijn voor de kwetsbare naasten en een zingevingsfunctie vervullen.

LEES MEER

Introductievideo Stadsklooster Simpelhuys

Als je een bijdrage wilt leveren om ons te ondersteunen in het doorstarten van Stadsklooster Simpelhuys, dan kan dat door een bedrag over te maken op:

NL36 TRIO 0338594574 ten name van Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg.

Hartelijk dank!