Welkom op de website van Stadsklooster Simpelhuys.
Fijn dat u ons bezoekt!

SKS kijkt naar buiten en laat tegelijkertijd de wereld binnen.

Profiel van het Stadsklooster:

sociaal-maatschappelijk – spiritueel – cultureel

Het Stadsklooster Simpelhuys (SKS) in Middelburg realiseert een sociaal centrum in Middelburg met rust, stilte én maatschappelijke actie.

Wat ons als vrijwilligers en bestuur steeds verbonden heeft, is de drive om vanuit de eeuwenoude gebouwen eigentijdse initiatieven te laten ontstaan ten dienste van de samenleving. Daarbij denken en doen we niet zozeer vanuit een verdien-model, maar meer vanuit een bedien-model.

De afgelopen periode is vooral veel geïnvesteerd in het sociaal-maatschappelijk profiel. De komende periode pakken we weer meer initiatieven op vanuit ons spiritueel profiel (zoals Vespers) en cultureel karakter. Dat willen we als een vlecht in elkaar bouwen, herkenbaar in haar eigenheid en versterkend in haar samenhang.

LEES MEER over onze uitgangspunten en doelen.

Inspiratie en motivatie

Het Stadsklooster Simpelhuys wordt geïnspireerd door woorden en daden van al die mensen die ons voorgingen op deze plaats.

De inspirerende woorden zijn: gastvrijheid, beschikbaarheid, vriendschap, vrede en gerechtigheid. Zij vormen een bodem die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast en zeker geen dogma.

De inspirerende daden zijn die van aandacht en zorg voor ‘onze naasten’. De cellebroeders zorgden op deze plek in de stad vanaf de 15e eeuw voor de armen, zieken, en degenen die ze toen ‘simpelen’ noemden. In de 19e eeuw was hier het ‘soephuis’, een voorganger van de huidige voedselbank.

Het gaat ons om met woord en daad, samen met anderen, een positieve rol te spelen in deze complexe samenleving.

Zingen plus!

Met ingang van september wordt er op iedere eerste donderdag van de maand van half acht tot half negen (meditatief) gezongen in de kapel van het Stadsklooster.

Onder leiding van Jeanette van Loo wordt gezongen om het leven te vieren, als kracht voor jezelf, voor elkaar en de wereld. Zangervaring is niet vereist. LEES MEER

Klankmeditatie in SKS

Inge Davidse leidt iedere tweede zaterdagochtend van de maand in het Stadsklooster Simpelhuys een uur van ‘Klank en meditatie, meditatie en klank’.

Door middel van klank laat zij de deelnemers dieper in meditatie komen, waarbij de meditatie een extra dimensie krijgt door het gebruik van de klank van klankschalen.

Het uur van ‘Klank en meditatie, meditatie en klank’: iedere tweede zaterdag van de maand in Stadsklooster Simpelhuys van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten per sessie € 10,-. LEES MEER

Maak kennis met eutonie, de gezonde zelfzorg

Eutoniepedagoog Marnic Clarys geeft zaterdag 4 november in het Stadsklooster Simpelhuys een kennismakingssessie eutonie. Eutonie is een westerse, ervaringsgerichte lichaamspedagogie. Het woord komt uit het Grieks en betekent ‘juiste spanning’.

De kennismakingssessie op 4 november is van 10.00 tot 12.30 uur (waarin 30 minuten pauze). Kosten € 30,- pp. Aanmelden verplicht via stadskloostersimpelhuys@gmail.com

LEES MEER

Introductievideo Stadsklooster Simpelhuys

Als je een bijdrage wilt leveren om het Stadsklooster Simpelhuys te ondersteunen, dan kan dat door een bedrag over te maken op:

NL36 TRIO 0338594574 ten name van Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg.

Hartelijk dank!

U kunt natuurlijk ook Vriend van het Stadsklooster worden om ons structureel te steunen. Kijk voor meer informatie op www.stadskloostersimpelhuys.nl/vrienden/